Program CarbonTax

Programu CarbonTax dokonuje pełnej obsługi Waszej Firmy w zakresie wszystkich obowiązków wynikających z nowych przepisów zawartych w ustawie o podatku akcyzowym oraz przepisach wykonawczych, ułatwiając rozliczenia i sprawozdawczość w zakresie obrotu wyrobami węglowymi.

Program Carbon Tax dostępny jest w dwóch konfiguracjach:
1.STANDARD - obejmuje możliwość prowadzenia ewidencji i dokumentów związanych z obrotem wyrobami węglowymi oraz obsługę naszej Kancelarii w zakresie sprawozdawczości i rozliczeń z urzędami celnymi w imieniu podatnika. Dodatkowo pakiet obejmuje bezpłatne telefoniczne porady prawne i konsultacje z zakresu obrotu wyrobami węglowymi.

2.LITE - obejmuje dostęp do wszelkich ewidencji, dokumentów, sprawozdawczości i rozliczeń z urzędami celnymi związanych z obrotem wyrobami węglowymi i umożliwia przedsiębiorcy samodzielne spełnienie wymogów ustawowych.

Program składa się z trzech modułów:
:: Wyroby węglowe z zapłaconą akcyzą
:: Dokument dostawy wyrobów węglowych
:: Ewidencja wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych

Każdy z trzech modułów jest przeznaczony do obsługi innego zakresu rozliczeń i sprawozdawczości w zakresie obrotu wyrobami węglowymi. Każdy upraszcza do minimum obowiązki nałożone przez ustawodawcę na podmioty produkujące, pośredniczące lub zużywające wyroby węglowe.

Program w całości rozwiązuje problem obowiązków wobec fiskusa dla podmiotów obracających wyrobami węglowymi i w prosty sposób pozwala na wystawianie i rozliczanie dokumentów dostawy, rozliczeń deklaracji AKC-U ,AKC-W/W oraz prowadzi wymagane rejestry.

Program Carbon Tax

Kancelaria prawno - podatkowa Dariusz Powaga.
Naszą ofertę stanowi: doradztwo podatkowe, obsługa prawno-podatkowa firm, akcyza, cło, podatek od gier, VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, egzekucja administracyjna, rachunkowość, reprezentacja w czasie kontroli podatkowych a także bieżąca obsługa księgowa i rachunkowa firm i osób prywatnych. Specjalizujemy się także w zakresie obsługi prawno-podatkowej Polaków za granicą. Porady prawne i podatkowe dla Polaków w Wielkiej Brytanii.