Usługi prawne

Zakres obsługi naszej Kancelarii obejmuje:
:: sporządzanie i zatwierdzanie projektów umów
:: sporządzanie opinii prawnych
:: pośrednictwo w kontaktach z kontrahentami
:: udział w negocjacjach
:: bieżąca obsługa prawna z zakresu prawa spółek
:: sporządzenie projektów dokumentów niezbędnych w zakresie funkcjonowania spółek
:: doradztwo w zakresie restrukturyzacji i przekształceń spółek prawa handlowego
:: sporządzanie pism procesowych
:: zastępstwo procesowe na rozprawach
:: rejestracja spółek
:: postępowanie mediacyjne
:: sporządzanie różnego typu umów o pracę
:: tworzenie wewnętrznych aktów prawa pracy (regulaminy pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu    świadczeń socjalnych oraz regulaminy pożyczek pracowniczych)
:: sprawy dotyczących ubezpieczeń społecznych
:: regulacje dotyczące związków zawodowych
:: wykorzystania naszego adresu i sekretariatu (tanie biuro)

W ramach stałej obsługi gwarantujemy:
:: wizyty prawników Kancelarii w siedzibie Klienta w ustalonych terminach
:: bieżące przygotowywanie zleconych opinii prawnych i podatkowych, umów, pism oraz innych dokumentów,    udział w negocjacjach i reprezentowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych
:: w razie potrzeby udział w obsłudze doświadczonych tłumaczy przysięgłych
:: stały kontakt telefoniczny i e-mailowy z Kancelarią

Kancelaria prawno - podatkowa Dariusz Powaga.
Naszą ofertę stanowi: doradztwo podatkowe, obsługa prawno-podatkowa firm, akcyza, cło, podatek od gier, VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, egzekucja administracyjna, rachunkowość, reprezentacja w czasie kontroli podatkowych a także bieżąca obsługa księgowa i rachunkowa firm i osób prywatnych. Specjalizujemy się także w zakresie obsługi prawno-podatkowej Polaków za granicą. Porady prawne i podatkowe dla Polaków w Wielkiej Brytanii.